Kraftselskapenes resultater preges sterkt av rekordlave kraftpriser. Også