Topplinjen ser ikke særlig lystelig ut med en omsetning på 141 millioner kroner, som er en halvering fra året før. Dette har høyst trolig sin årsak i de ekstremt lave prisene i fjor. Bunnlinjen er desto mer oppløftende med en tredobling.

Selskapet skriver i årsberetningen at selskapet i en vekstfase, og at styret er svært positivt til markedsutviklingen framover.

Fastpris-kunder tvinges over i spot-avtaler

Agva Kraft kom nylig i søkelyset fordi kunder med gunstige fastprisavtaler hos selskapet tvinges over i et rekordhøyt spotmarked. - Urettmessige oppsigelser, uttalte Forbrukerrådet til E24.

Finn Erik Arctander står oppført som både daglige leder og styrets leder. Arctander er også daglig leder og styreleder i Telinet Energi AS, samt eier og styreleder i Gekko AS - begge eierselskaper i Agva Kraft.

Det opplyses i beretningen at det ikke er utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglige leder etter styret. Det er heller ingen avtaler om bonus, overskuddsdeling og opsjoner.

Agva Kraft

Resultater i millioner kroner 2020 2019
Omsetning 141 276
Driftsresultat 27 9
Resultat før skatt 25 7