Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Aker Horizons opp til handel på Euronext Growth. Det kommer frem i en børsmelding. Forutsetningen er at Akers nye, grønne satsing