Det er Kristian Røkke, Kjell Inge Røkkes sønn, som leder Aker Horizons. Han uttaler følgende om 2022 så langt i en børsmelding:

– Første halvår 2022 var preget av høy grad av markedsvolatilitet og geopolitisk usikkerhet. Det ble igjen krig i Europa, noe som forsterket forstyrrelsene i forsyningskjedene forårsaket av pandemien. Det sendte energiprisene til himmels, sier Røkke i meldingen.

– Overgang til fornybar er eneste svaret

Han påpeker at verden nå står overfor den utfordrende balansegangen å sikre rimelig energi, energisikkerhet samt overgangen til karbonnøytralitet.