– Med Narvik som fremtidig industri- og energiknutepunkt kan vi skape attraktive produkter og grønne arbeidsplasser i regionen. Vi ser et stort potensial for å utvikle disse tomtene og ser frem til videre samarbeid med lokale myndigheter og partnere, sier konsernsjef Kristian Røkke i en pressemelding.

Han peker i den sammenheng på at strømprisene i Nord -Norge er lave i en nordeuropeisk kontekst, noe som gjør regionen godt posisjonert for utviklingen av neste generasjon kraftintensiv industri.

Aker Narvik, et heleid datterselskap av Aker Horizons, er nå blitt enig med Narvik kommune om kjøp av to tomter, Ballangsleira og Framneslia, for til sammen 200 millioner kroner. I tillegg vil Aker Horizons investere 90 millioner kroner gjennom en rettet emisjon for 75 prosent av aksjene i Narvik Batteri AS, et selskap som tar sikte på å utvikle Hergot-området i Narvik for batteriproduksjon.

– Vi er glade for å kunne annonsere disse investeringene og planene for et grønt industriknutepunkt i Narvik. Regionen har flere fordeler som grønn klynge for aktiviteter i Nord-Norge, som tilgang til attraktiv fornybar energi, gode transportforbindelser, inkludert vei, jernbane og havn, samt et lokalsamfunn som er viser vilje til å drive frem nye grønne løsninger, sier Røkke.

Ifølge pressemeldingen planlegger Aker Horizons sammen med kommunen å støtte lokalsamfunnet med diverse initiativ for å fremme forskning, utdanning og kunnskapsdeling.

Neste steg vil være å forberede og utvikle tomtene og modne de enkelte prosjektene sammen med partnere og myndigheter for å kunne ta investeringsbeslutninger i løpet av 2022.