Omsetningen i Aker Clean Hydrogen er fortsatt minimal. Men sjefen, Knut Nyborg, lar seg ikke stresse av det.

Han påpeker at hydrogen har potensiale til å erstatte fossilbaserte løsninger på en rekke områder - fra transport til jordbruk.

– Tatt ytterligere steg

– Vi har tatt ytterligere steg i å gjøre hydrogen lønnsomt. Noen av våre norske prosjekter, som er under utvikling, viser at kostnadsnivået på hydrogen er 3,5-4,5 dollar per kilo. I det nåværende markedet, med svært høye gasspriser, matcher dette kostnadsnivået til grått hydrogen, sier Nyborg i en børsmelding.

Selskapet hadde et underskudd på driften med 47 millioner kroner i tredje kvartal. Dette skyldes ifølge meldingen kostnader knyttet til å bygge organisasjonen og å modne prosjektene selskaper er involvert. Ifølge Nyborg går alt etter planen.

Det dreier seg blant annet om prosjektene på Rjukan og Berlevåg, hvor det er ventet at investeringsbeslutningene vil bli tatt neste år. Hegra- og Aukra-prosjektene vil det etter planen bli tatt beslutninger for i 2024.

Aker Clean Hydrogen er på Euronext-børsen verdsatt til 4,8 milliarder kroner, som er omtrent halvparten av hva verdien var på noteringsdagen i mars. Kursen falt kraftig fra start, men har holdt seg stabil de tre siste månedene.

Mener strukturen for havvind i ferd med å falle på plass

Torsdag la Akers Offshore Wind fram resultatet for tredje kvartal. Også der er inntektene små og underskuddet stort. Likevel mener selskapet å seile i medvind.

– I tredje kvartal har vi hatt fremskritt i utviklingen av prosjektene våre på flere fronter, sier Tom Selwood, finansdirektør i Aker Offshore Wind i en børsmelding.

Han mener Akers kompetanse innen dypvannsoperasjoner, offshore og teknologi i økende grad kommer til sin rett.

– Nå, mer enn noen gang før, ser vi beslutningstakere sette på plass strukturen som er nødvendig for å muliggjøre industrialiseringen av havvind, legger han til.

Aker Offshore Wind gikk på børs i august i fjor. Kursen steg kraftig fram til januar i år, før den begynte å falle kraftig i likhet med mange andre fornybar-selskaper. De siste tre månedene har kursen vært ganske stabil og selskapet er i øyeblikket verdsatt til 3,6 milliarder kroner.

Aker Clean Hydrogen

Resultater i millioner kroner 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021
Omsetning 7,6 1
Driftsresultat -46,7 -60,3
Resultat før skatt -47,4 -59,5

Aker Offshore Wind

Resultater i millioner kroner 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021
Omsetning 6,4 1,2
Driftsresultat -72,4 -78,6
Resultat før skatt -87,5 -104