I likhet med de fleste kraftselskaper i Sør-Norge kunne Akershus Energi levere sterke økonomiske resultater for 2021 som følge av høye priser. Fjorårets driftsmargin ble på drøyt 64 prosent.

Pengene fortsatte å renne inn i første kvartal som følge av de ekstreme prisene. Selskapet melder om sterk vekst både på topplinjen og bunnlinjen. Og driftsmarginen ble på hele 72 prosent.

Made with Flourish

Penger i kassen til fellesskapet

Men det er ikke bare jubel å spore. Konsernsjef Eskil Lunde Jensen mener de høye prisene og store svingningene ikke er ideell situasjon.