Det er de historisk lave kraftprisene som også preger resultatet i Akershus Energi første halvår. Konsernsjef Eskil Lunde Jensen tror