Regjeringen foreslår et utbytte fra Statkraft på 2 997 millioner kroner, det er mer enn en halvering fra fjorårets utbytte som var på 6 362 millioner kroner,