– Norsk økonomi trenger flere bein å stå på. Vi vil legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv, skriver næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding i forbindelse med fremlegging av Statsbudsjettet.

For 2022 settes det av knapt 253 millioner til prosjektet grønn plattform.

Nysnø Klimainvesteringer får nye 900 millioner kroner i den avtroppende regjeringens siste statsbudsjett. Statlige Nysnø som ble stiftet i 2017 har som mål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer.

Øker fra 2,4 mrd til 3,3 mrd

Så langt er Nysnø tilført 2,4 mrd kroner. Men denne tildelingen økes potten til 3,3 mrd.

Nysnø investerer i unoterte selskaper og fond. Per september 2021 har Nysnø investert i 12 selskap og syv fond.

Om bakgrunnen for tildelingen sier Nybø følgende;

– Utvikling og kommersialisering av ny teknologi krever tilgang på kapital og kompetanse. Sammen med private investorer tilfører Nysnø begge deler. Nå kan selskapet investere i enda flere virksomheter som arbeider med klimavennlig teknologi.

I meldingen framhever hun forskning og innovasjon i næringslivet som viktig for å skape vekst i økonomien. Hun påpeker at det prioriteres 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022, noe som hun påpeker er mer enn en dobling fra da regjeringen tok over i 2013

Nye midler til håndtering av atomavfall

Regjeringen vil sette av 797 millioner kroner til håndtering av atomavfall og atomanlegg i Viken.

Av dette går 382,3 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND), mens 404,5 millioner kroner går til Institutt for Energiteknikk (IFE).

10,5 millioner kroner går til Nærings- og fiskeridepartementet.