Selskapet skriver i en børsmelding at en planlagt kapitalutvidelse er gjennomført og at den ble flere ganger overtegnet.

Til sammen fikk selskapet inn 1.075 millioner kroner. En stor andel av pengene vil gå til vindprosjekter i Norge og Sverige.

Storsatsing på vind

Det handler om bygging av to vindkraftverk ved Hån og Duvhällen i Sverige, hvor Cloudberry skyter inn 470 millioner kroner. 70 millioner kroner vil brukes til en justering av kapitalen i utviklingen av vindparken i Odal i Innlandet fylke.

Selskapet vil også vurdere å bruke noe av pengene på nye oppkjøp og sammenslåinger.

Av nye investorer som har kommet inn, er Ferd og Johan H. Andresen den som bidrar med mest. Ferd har tegnet seg for 200 millioner kroner.

Vil øke porteføljen i vann- og vindkraft

Andre store investorer er SPSW Capital GmbH, som går inn med 180 millioner kroner, og HRL Morrison & Co, som skyter inn 150 millioner kroner. Også en rekke ledende ansatte og styremedlemmer har tegnet seg for aksjer.

– Transaksjonen vil styrke veksten og verdiøkningen og vi er glade for å få støtte fra profesjonelle langsiktige investorer. Dette er en viktig milepæl for oss og gjør at vår portefølje nå er fullfinansiert. Kombinert med overgang til Oslo Børs og tilgang til en bredere investorbase ser vi lyst på mulighetene på å fortsette å øke vår portefølje i vann- og vind-prosjekter i de nordiske landene, sier Cloudberry-sjef Andres Lenborg i meldingen.