Som Europower Energi omtalte onsdag har Cloudberry Clean Energy inngått en transaksjonsavtale om å kjøpe inntil 33,4 prosent av aksjene i Odal Vindkraftverk. Oppkjøpet skal skje trinnvis og har en verdi på totalt