De fleste kraftselskapene i bransjen - i alle fall dem i sør - har hatt ett eventyrlig år i 2020.

Flere av toppsjefene i bransjen vært opptatt av å understreke at en stor andel av de store overskuddene går tilbake til samfunnet.

Men det er i hovedsak staten som håver inn. De store selskapene i bransjen betalte inn ti ganger så mye skatt i 2021 som i 2020. Det aller meste av skatten havner i statskassen.

Det meste av utbyttet går også til staten, ikke minst via direkte eide statlige selskaper som Statkraft og Statnett.