Selskapet, som leverer elektromekanisk utstyr til vannkraftkunder, fikk i fjor en omsetning på 163 millioner kroner. Dette er nesten dobbelt så mye som i 2018. Overskuddet er imidlertid på samme lave