Pressemelding fra Eidsiva Energi: Etter en totalvurdering har styret konkludert med at konsernet har kapasitet til å dele