Kraftprisene er betydelig høyere i år enn i fjor. Samtidig har også fjernvarmevolum økt kraft. Dette bidrar til å løfte Eidsivas resultater for første halvår.

Samtidig opplyses det i halvårsrapporten at Eidsiva Bredbånd også har økt både omsetning og resultatet kraftig i første halvår i år. I tillegg har Eidsiva kunnet godskrive en gevinst av salget av Laje Nettservice.

Men et forhold trekker resultatet ned. Datterselskapet Elvia har nemlig hatt en vesentlig høyere nett-tapskostnad, uten at selskapet har valgt å øke tariffene.

Eidsiva Energi

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, regnskapstall, fusjoner og oppkjøp om dette selskapet.

Batteriproduksjon i Innlandet?

Eidsiva skriver også i meldingen at selskapet vil videreutvikle og optimere virksomhetene, og utnytte fortrinnene som en stor infrastrukturaktør. Batterier trekkes fram som et mulig satsingsområde.

"Utvikling av og tilrettelegging for batteriproduksjonsvirksomhet i Innlandet kan være en slik aktuell mulighet. Eidsiva vil tydeliggjøre sin posisjon som et ledende og bærekraftig infrastrukturselskap. Dette er vurdert som riktig og viktig både finansielt, forretningsmessig/industrielt og når det gjelder Eidsivas samfunnsoppdrag." heter det i rapporten.

Utbytte-festen fortsetter

Selskapet har også vært raus med utbetaling av utbytte til eierne den siste tiden. For 2020 ble det delt ut over 1 milliard kroner.

Og trenden ser ut til å fortsette i år. I halvårsrapporten kommer det fram at styret har vedtatt utbytte etter første kvartal i 2021 på 295 millioner kroner som vil bli utbetalt medio juli 2021.

Resultater i Eidsiva i millioner kroner 1. halvår 2021 1. halvår 2020
Omsetning 4356 4342
Driftsresultat 939 1107
Resultat før skatt 802 927