Selskapet opplyser i sin rapport for årets tre første kvartaler at det også ønsker å opplyse om underliggende resultater, fordi driften generelt utvikler seg godt - selv om det ikke synes regnskapene.

Grunnen til det negative ordinære resultatet skyldes resultatposten «Industrielle deleierskap». Dette omfatter 43,5 prosent i Hafslund Eco Vannkraft, samt også deleierskap i Hafslund Ny Energi, Rakkestad Energi, Oplandske Bioenergi og Svalun.

Resultatet i førstnevnte tynger resultatet for tredje kvartal med minus 363 millioner kroner - mot et positivt resultat på 215 millioner kroner i samme periode i fjor.