Equinor har i dag lagt frem kvartalsresultatene for årets første kvartal. Det viser et driftsresultat på 5,47 milliarder dollar, noe som med dagens valutakurs tilsvarer 44,7 milliarder kroner. Av det ble 23,0 milliarder betalt i skatt. Det gir en gjennomsnittsskatt på 51,5 prosent på tvers av all virksomheten i alle landene Equinor opererer.

Olje- og gassinntektene dominerer

Equinor ser på seg selv som et bredt energiselskap, og i markedsføringen er det fornybar energi som får mest oppmerksomhet. Når det gjelder resultatene, er det imidlertid fortsatt olje og gass som gjelder, og det er det energikonsernet først og fremst fokuserer på i pressemeldingen og kvartalspresentasjonen.

Equinor

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, kraftstasjoner, fusjoner og oppkjøp for dette selskapet.

- Solid forbedringsarbeid og kapitaldisiplin gjør at vi leverte sterk verdiskaping fra økte olje- og gasspriser og vårt beste kvartalsresultat siden 2014, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Det er da også olje og gass som fortsatt står for brorparten av inntektene.

I den norske delen av virksomheten utgjorde resultatet fra olje og gass 3.563 millioner dollar, eller 29,1 milliarder norske kroner. Av det gikk 2.586 millioner dollar, eller 21,1 milliarder kroner, til den norske statskassen. Det gir en gjennomsnittsskatt på 72,6 prosent.

Internasjonalt og i USA utgjør overskuddet fra olje og gass henholdsvis 382 og 192 millioner dollar før skatt. Det tilsvarer et totalt overskudd på 4,7 milliarder kroner.

Fornybarinntekter fra nedsalg

Selv om olje- og gassinntektene er soleklart størst i Equinor, er resultatet fra den fornybare satsingen større enn olje- og gassinntektene fra den internasjonale virksomheten.

Det skyldes imidlertid først og fremst nedsalg i havvindparkener.

- Equinor vil være et ledende selskap i det grønne skiftet, og i kvartalet styrket vi vår posisjon innen havvind med tildeling av kontrakter fra delstaten New York for leveranse av vindkraft fra Empire Wind 2 og Beacon Wind 1. Vi bokførte også gevinster på rundt 1,4 milliarder dollar fra nedsalg, og bekreftet vår evne til å skape verdi ved å sikre tilgang og modne fram fornybarprosjekter, sier Opedal.

Dermed endte resultatet fra den fornybare virksomheten på 1.344 millioner dollar før skatt, og 1339 millioner etter skatt. Det gir et skattebidrag på 5 millioner dollar, noe som tilsvarer 40,9 millioner norske kroner. Skattesatsen endte da på 0,4 prosent.

Resultatet er 100 ganger så høyt som i første kvartal i fjor. Da endte resultatet på 13 millioner dollar.

Når det gjelder selve energiproduksjonen fra havvind, så endte den på 450 GWh i årets første kvartal. Det var en nedgang på 108 GWh fra de 558 GWh som ble produsert i samme kvartal i fjor.

Nedgangen forklarer Equinor med at det blåste mindre enn forventet i årets vinter.