Regnskapet til Eviny for andre kvartal, viser en bunnlinje på minus 1.201 millioner kroner. Det er 1.235 millioner kroner lavere enn andre kvartal i fjor. Negativ verdiendring for sikringskontraktene er hovedårsaken til underskuddet.

Eviny har per 30. juni sikret 4,4 TWh fremtidig strømproduksjon i sikringskontrakter. Tegningsverdien på disse kontraktene er ifølge kvartalsrapporten 770 millioner euro, noe som tilsier en gjennomsnittlig sikringspris på 1,70 kr/kWh. Det er en vesentlig forbedring fra samme periode i fjor, da Eviny hadde 3,3 TWh sikret til en gjennomsnittspris på 0,7 kr/kWh.