Torsdag kveld sendte Fjordkraft ut et resultatvarsel med overskriften "Ekstreme markedsforhold med både positive og negative konsekvenser".

I klartekst betyr det at det nordiske segmentet underpresterer, mens forretningsområdene rettet mot forbrukere og bedriftsmarkedet overpresterer.

Påvirket av ekstraordinært kraftmarked

Resultatene i datterselskapet Nordic Green Energy (NGE) ble, spesielt i siste del av desember, betydelig påvirket av den ekstraordinære situasjonen på det nordiske kraftmarkedet.

Driftsresultatet i dette segmentet forventes å bli omtrent minus 75 millioner kroner i fjerde kvartal 2021. Dette skyldes tap på fastpriskontrakter på grunn av manglende evne til å fullt ut sikre disse.

Det vises til at fastpriskundenes forbruk var betydelig høyere enn normalt på grunn av en kald desember, som har resultert i en undersikret situasjon i NGE.

Annet oppsett i Sverige og Finland enn i Norge

– Fastpriskontraktene knyttet til forretningssegmentene i Sverige og Finland har et annet oppsett enn fastpriskontraktene i Norge, hvor fastpris typisk tilbys på et fastsatt volum. Vi er i nå ferd med å innrette kontraktsstrukturen på tvers av landene for å redusere risikoen, sier Fjordkraft-sjef Rolf Barmen i meldingen.

Han sier seg likevel fornøyd med oppkjøpet av det nordiske selskapet, og har fortsatt tro på at det vil bli en plattform for videre vekst.

Aktørene på aksjemarkedet er ikke like sikre og sendte kursen ned 8 prosent etter åpning. 400 millioner aksjeverdier forduftet, og selskapet er i øyeblikket verdsatt til 4,8 milliarder kroner.

Solide marginer i forbruker- og bedriftssegmentene

Ifølge meldingen vil driftsresultatet i Fjordkraft totalt sett i kvartalet bli 130-140 millioner kroner i fjerde kvartal. I samme periode i fjor havnet det på 168 millioner.

Forbrukersegmentet forventes å få en driftsmargin på 38 prosent i siste kvartal i fjor, mens inntektene økte 3 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Forretningssegmentet forventes å få en driftsmargin på rundt 64 prosent i fjerde kvartal. Inntektsvektesten for dette området ser ut til å bli på 14 prosent. Antall kunder økte med rundt 5.000 i kvartalet.

Detaljert regnskap for fjerde kvartal blir presentert 10. februar.