I en børsmelding fredag, opplyser Fjordkraft at antallet kunder i privatmarkedet har falt med 19.150 i løpet av første kvartal og nå ligger på 736.154.

Ifølge selskapet er noe av forklaringen en engangseffekt fra Innlandskraft-transaksjonen på rundt 10.900 strømleveranser i nedgang, først og fremst knyttet til salgsstopp og terminering av Eidsiva-merkevaren. Denne effekten var større enn forventet og i tillegg fikk også korona og betydelig medieoppmerksomhet en effekt i privatsegmentet, ifølge konsernsjef Rolf Barmen.

- Det har vært et tøft første kvartal med tanke på markedsdynamikk, Covid 19 og mediaoppmerksomhet. Markedsdynamikken i et «høyprissentiment» er at kundeavgangen øker, men normalt klarer vi å vinne nye kunder gjennom våre fysiske distribusjonskanaler, sier Barmen i børsmeldingen.

Nedgang i to kvartal

I den forbindelse må det nevnes at Fjordkraft også i fjerde kvartal i 2020 mistet kunder i nettopp privatkunde-segmentet. Nedgangen i siste kvartal i fjor var på nærmere 6 000 kunder og samlet har dermed konsernet mistet over 25.000 privatkunder bare det siste halvåret.

I børsmeldingen fremgår det at Fjordkrafts fysiske distribusjonsapparat har vært stengt ned på grunn korona, og at dette har hatt en negativ effekt. Men det er ikke alt.

I Forbrukerrådets søkelys

Barmen viser også til at flere medieoppslag har vært avgjørende. Ikke minst har strømleverandøren flere ganger vært i Forbrukerrådets søkelys og blitt klaget inn til Forbrukertilsynet ved flere anledninger.

Forbrukerrådet klaget blant annet inn Fjordkraft til Forbrukertilsynet i desember 2020 for manglende varsling ved prisøkninger. Den gangen endret Fjordkraft praksis, uten at de ble ilagt noen form for sanksjon. Dette var ikke Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket spesielt fornøyd med. Hun mente uansett at Fjordkraft burde tilbakebetale det kundene hadde betalt for mye.

– Hvis man har gjort noe i strid med regelverket og så endrer praksis, så skal du ikke måtte svare for det du har gjort bakover i tid? Sånn kan det jo ikke være. Vi mener jo at Fjordkraft bør tilbakebetale kunder bakover i tid, uten at vi vet hvor mange det gjelder og hvilken kostnadsstørrelse det er snakk om. Men for en seriøs markedsleder som Fjordkraft som ønsker å vise både samfunnsansvar og bidra til en ryddig bransje, som de gjentatte ganger sier at de vil, så synes vi det er veldig rart at de så blankt avviser dette og at de gjør det nok en gang, vil jeg si, sa Blyverket til Europower Energi i desember.

Dette var kun en av flere disputtene mellom partene, som også har fått oppmerksomhet i media, og som nå altså gi synlige tegn i den private kundemassen.

Fall i Norden

Antallet kunder i det nordiske segmentet har også falt noe i løpet av det første kvartalet, med nærmere 3.500 kunder til 160.827. Dette var imidlertid ikke helt uventet for konsernsjefen.

-Satsingen i Norden utvikler seg som planlagt. Fallet i antall strømleveranser i kvartalet knytter seg til utfasing av anbudskunder med lav lønnsomhet. Forøvrig ser vi vekst i salgstall både i Sverige og Finland innenfor de strategiske kundesegmentene, sier Barmen.

Flere vekstområder

Til tross for en negativ utvikling i privatmarkedet, fortsetter utviklingen i bedriftsmarkedet i en positiv retning. I likhet med siste kvartal i 2020 fortsetter antallet bedriftskunder å øke og er nå kommet opp i 108.876 kunder, mot 106.977 kunder ved utgangen av 2020.

Utvidet Allianse vokste med 2.908 strømleveranser i kvartalet og antall mobilabonnenter økte med 2.280 i kvartalet.

Under vises antall strømleveranser ved utgangen av Q1 2021 for samtlige merkevarer eid av Fjordkraft-konsernet (utgangen av Q4 i parentes):

Consumer: 736.154 (755.304)

Business: 108.876 (106.977)

Nordic: 160.827 (164.293)

Extended Alliance: 58.918 (56.010)

Mobile: 134.675 (132.395)

Varsler resultatnedgang

Resultatet for første kvartal vil bli presentert 12. mai, men konsernet melder allerede nå at det forventes en nedgang i justert EBIT på konsernnivå på rundt 28 millioner kroner til 210 millioner kroner for første kvartal 2021.