Konsernet Fjordkraft skriver i en pressemelding at driftsinntektene økte, men at driftsresultatet falt i årets første kvartal. Driftsinntektene økte med seks prosent til 510 millioner kroner, mens driftsresultatet falt med ni prosent og utgjorde 215 millioner kroner.

Økningen i driftsinntektene sammenliknet med fjoråret skyldes selskapets vekst som følge av oppkjøp.

– Årets første kvartal har vært preget av et engrosmarked med høye strømpriser, høy prisvolatilitet og prisforskjeller mellom elspotområdene. Når prisene øker så betydelig over en kort tidsperiode vil konsernets marginer være utfordret, sier CEO, Rolf Barmen, i Fjordkraft.

Som strømselskap lever Fjordkraft av å kjøpe strøm på kraftbørsen Nord Pool, for så å videreselge den til strømkundene. Sånn sett skal det normalt ikke spille noen rolle om strømprisen er høy eller lav da det er påslaget strømselskapet primært lever av. Det gir imidlertid utslag når prisomslaget er så kraftig, da det påvirker avtalene som strømselskapet allerede har inngått med sine kunder.

For snart en måned siden, den 16. april, sendte Fjordkraft ut en børsmelding om at korona og negativ medieoppmerksomhet ga negativt utslag for virksomheten.

Da oppga Fjordkraft-konsernet at det var snakk om en engangseffekt på 10.900 strømleveranser knyttet til Innlandskraft-transaksjonen. Det forklares med stans i salgsaktiviteter og terminering av Eidsiva-merkevaren. I tillegg har Fjordkraft fått mye kritikk fra Forbrukerrådet.

– Den negative engangseffekten var ventet, men effekten ble større enn forventet. Videre har nedstengningen av fysiske salgskanaler som følge av Covid-19 påvirket veksten negativt. Medieoppmerksomhet som følge av dialogen med Forbrukertilsynet har også hatt en påvirkning. Disse sakene er avklart og avsluttet, sier Barmen.

Fjordkraft

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, regnskapstall, fusjoner og oppkjøp om dette selskapet.

Totalt har Fjordkraft-konsernet hatt en nedgang på 17.251 strømleveranser innen forbruker- og næringssegmentet i årets første kvartal.

Tallene viste nedgang i kvartalet for de 4 merkevarene i konsernet med totalt 17.251 strømleveranser i Consumer og Business-segmentet.

I investorpresentasjonen som ble holdt i forbindelse med resultatfremleggelsen oppgir Fjordkraft å ha solgt rett i underkant av 7,4 TWh med strøm i kvartalet. Det fordeler seg på 3,7 TWh til 736.000 strømleveranser i forbrukermarkedet, og 2,6 TWh til 109 strømleveranser i bedriftsmarkedet.