Fjordkraft-ledelsen hadde invitert til kapitalmarkedsdag onsdag. Konsernsjef Rolf Barmen viste til en kontinuerlig vekst i omsetning siden 2013, til 1,7 milliarder kroner i fjor.

Også det justerte driftsresultatet har økt i perioden, bortsett fra i fjor - hvor det falt fra 608 millioner kroner til 586 mill.

Men veksten vil trolig ikke fortsette i år og neste år. Selskapet antyder nå en omsetning på 16-16,5 milliarder i år og neste år. I første kvartal antyder selskapet at justert driftsresultat vil havne på rundt 160-170 millioner kroner mot 215 millioner kroner i fjor i dette kvartalet.