Fjordkraft har fortsatt å vokse og det gir også utslag i bedret resultat. I siste kvartal har antallet strømkunder økt til nærmere en million