- Året 2019 var for SKS og kraftbransjen for øvrig påvirket av fordelaktige kraftpriser og naturgitte forhold. Med dette, og i kombinasjon med god og rasjonell drift, kan SKS presentere et resultat