- Året 2019 var for SKS og kraftbransjen for øvrig påvirket av fordelaktige kraftpriser og naturgitte forhold. Med dette, og i kombinasjon med god og rasjonell drift, kan SKS presentere et resultat vi anser for akseptabelt, sier Liina Veerme, konsernsjef i SKS, i en pressemelding.

Driftsresultatet endte på 332 millioner kroner, en reduksjon på 88 millioner kroner fra året før, mens årsresultatet endte på 63 millioner kroner etter skatt, en nedgang på 65 millioner kroner fra resultatet i 2018.