I januar ble det kjent at BKK gjennom selskapet Grønn Invest skulleinvestere