Holdingselskapet Telinet Energi omsatte for 2,5 millioner kroner i 2021 og fikk et underskudd før skatt på 4,8 millioner kroner.

Finn Erik Arctander er daglig leder, styremedlem og største eier i Telinet Gruppen, som er et holdingselskap for Agva Kraft, med 75 prosent av aksjene.

Agvas omsetningen ble omtrent halvert i 2020 i forhold til 2019. Aarctander skriver i en epost at nedgangen i omsetningen skyldes svært lave engrospriser på strøm i 2020. At resultatet ble tre ganger så høyt som året før kommenterer han på denne måten.

"Økningen i resultat fra 2019 til 2020 skyldes primært økt bruttomargin med større kundemasse, samt noe lavere kostnader i 2020." skriver han i en epost til Europower.

Han ønsker ikke å kommentere resultatene så langt i år.

Kunder reagerte på "gunstig spotavtale"

Agva Kraft har kommet i søkelyset fordi kunder som har tegnet fastpris-abonnement har reagert på at de har blitt flyttet til en såkalt gunstig spotavtale, ifølge E24.

På spørsmål om hvor saken står nå? Og om det er rettet opp for de kundene det gjelder svarer han følgende på epost;

"Det er kun de som ikke kvalifiserte for kampanjen som flyttes til spotprisavtale pr 1. november. Normalt gjelder kampanjer for de som ikke har vært kunde hos Agva Kraft tidligere, dette fremkommer av markedsføringsmaterialet. Enkelte kunder som det viste seg hadde fått forhåndsgodkjent at de kvalifiserte til kampanjen, får selvfølgelig fortsette på avtalen."

Høy gjeld og negativ egenkapital

Selskapet har negativ egenkapital på 48 millioner kroner og kortsiktig gjeld på 131 millioner kroner. Dette er på samme nivå som i 2019.

En stor del av den kortsiktige gjelden er til Agva Kraft og til styreleder Terje Andersen, opplyses det i årsmeldingen.

I 2020 fikk Artctander, som daglig leder i selskapet, lønn og andre ytelser på 2,6 millioner kroner gjennom.

Drift i Norge og Sverige

I tillegg til eierposten i Agva Kraft eier Telinet Energi alle aksjene i Decision, Telinet Miljøprodukter og Telinet Energi AB. Det gitt et lånt til sistnevnte selskap på 12,8 millioner kroner. Ifølge Arctander ligger driften i i norske Agva Kraft og svenske Telinet Energi AB.

Styret skriver at selv om aksjekapitalen er tapt så er det betydelige merverdier i selskapets balanse.

Underbalansen blir finansiert av eierne og det er ventet at denne skal dekkes av framtidig drift i konsernet. Det påpekes også at det i 2020 var god økonomisk utvikling i 2020.

Telinet Energi

Resultater i millioner kroner 2020 2019
Omsetning 2,5 2,6
Driftsresultat -7 -6,2
Resultat før skatt -4,8 -14,6

Agva Kraft

Resultater i millioner kroner 2020 2019
Omsetning 141 276
Driftsresultat 27 9
Resultat før skatt 25 7