Fortum Oslo Varme økte i 2019 resultatet etter skatt med nærmere 83 prosent, fra 201,7