Produksjonsvolumet for vannkraftvirksomheten var 1 824 GWh, 47