Freyr vil trolig i nær framtid starte bygging av en batterifabrikk i Mo i Rana med planlagt kapasitet på 43 GWh.

Selskapet skal også etter planen om få dager børsnoteres ved New York Stock Exchange. Dette skjer gjennom en sammenslåing med Alussa Energy Acquisition Corp, og det vil i den forbindelse hentes over syv milliarder kroner.

Nå sier selskapet at det er i forhandlinger med et flernasjonalt selskap om også å bygge et mulig produksjonsanlegg for batterier i Nord-Amerika.

Ifølge en pressemelding har Freyr og dette selskapet inngått forhandlinger om et utkast til en ikke-bindende avtale (såkalt MoU) om et mulig joint venture.

Kapasitet på 50 GWh

Hensikten er både å bygge et batteriproduksjonsanlegg og relaterte fasiliteter i Nord-Amerika, med en kapasitet på minst 50 GWh i årlig battericelleproduksjon innen 2030.

Et av kravene i avtalen med selskapet er at det i dette prosjektet skal benyttes 24M prosessteknologi. Dette vil kreve en modifisering av Freyrs eksisterende lisensavtale med 24M.

- Det er et naturlig skritt for Freyr å inkludere Nord-Amerika i våre langsiktige planer for å ekspandere vår produksjon av battericeller... Vi er glade for å være med på den batteriledede grønne veksten og avkarboniseringen av transport- og energisystemer i Nord-Amerika, sier Freyr-sjef Tom Einar Jensen i meldingen.

Freyr og den nye potensielle partneren har skissert vilkårene for satsingen, men er ennå ikke enige om de økonomiske vilkårene og investeringene.