Solgiganten økte kraftproduksjonen fra 1655 GWh i 2019 til 2911 GWh i fjor. De konsoliderte inntektene økte for året som helhet. Og driftsresultatet er også solid.

Likevel gikk selskapet med underskudd på 368 millioner kroner i fjor. Årsaken er finanskostnader på 825 millioner kroner knyttet til valutaforhold og kjøpet av SN Power.

1,7 millioner mer i godtgjørelse

Til tross for underskuddet har toppsjef Raymond Carlsen fått en kraftig vekst i lønn og bonus.

I årsrapporten for 2020 kommer det fram at Carlsen fikk økt lønnen fra nesten 3,5 millioner kroner i 2019 til nærmere 5 millioner kroner i 2020. Bonusen økte fra drøyt 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner. Til sammen en økning på rundt 1,7 millioner kroner.

I rapporten kommer det også fram at Carlsen har drøyt 3,1 millioner aksjer i Scatec, noe som utgjør 1,96 prosent eierandel i selskapet. Aksjen omsettes i øyeblikket for rundt 244 kroner. Det betyr at Carlsens verdier i Scatec-aksjer akkurat nå er verdt rundt 760 millioner kroner

Carlsen hadde ved utgangen av 2019 en ligningsformue på 97 millioner kroner, og noterte seg over 8 millioner kroner i inntekt, ifølge ligningstallene.

Skal investere 100 milliarder

Carlsen varslet nylig en kraftig ekspansjon for selskapet. Målet for selskapet er å forvalte en fornybarportefølje på 15 GW globalt ved utgangen av 2025. Dette vil si en økning med 12 GW fra dagens nivå på 3,3 GW.

Satsingen vil kreve investeringer på rundt 100 milliarder kroner. Forretningsplanen støttes av at selskapet opplever sterk vekst på tvers fornybare kilder som sol, vind, vannkraft og lagring. For 2021 er målet å komme opp i 4,5 GW.

Scatec konsern konsolidert for hele 2020

Tall i millioner kroner for hele året 2020 2019
Omsetning 2754 1783
Driftsresultat 1292 874
Nettoresultat - 368 155