I 1998 startet NTE en større utenlandssatsing gjennom NTE Ekstern. Denne enheten omsatte den gang for rundt 25 millioner kroner i året, ifølge en artikkel i Trønderavisa.

Sentralt i dette var en storsatsing på modernisering av kraft-infrastruktur på Balkan, noe som var strengt nødvendig etter krigen. Dette var i hovedsak bistandsprosjekter og det norske utenriksdepartementet var oppdragsgiver.

Transformatorstasjon i Montenegro

2002 sto en transformatorstasjon ferdig i byen Cetinje i Montenegro til en prislapp på 12 millioner kroner. Året etter ble selskapet tildelt en kontrakt på opprusting av strømnettet i Kosovo til 4 millioner kroner, i tillegg til prosjekter i Montenegro og Makedonia på til sammen 16 millioner kroner.