Konsernet fikk i fjerde kvartal et resultat etter skatt på 129,7 millioner kroner mot 201,3 millioner kroner i samme samme kvartal i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak en urealisert gevinst