GNP Energy AS selger kraft til bedrifter og husstander i Norge, Sverige, Danmark og Finland og har per i dag totalt 38 000 strømkunder, hvorav