Den svenske kraftgiganten Vattenfall har nytt godt av gode priser og større salgsvolum i årets tre første kvartaler. Omsetningen har dermed økt i perioden i forhold til i fjor, og selskapets aktiviteter i Tyskland bidrar spesielt positivt.