KLP var en av de største minoritetseierne i Hafslund, som takket nei til Oslo kommune og Fortums tilbud