Vannkraftproduksjonen sank med 32 prosent til 6,8 TWh i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Hafslund opplyser at årsaken til det kraftige produksjonsfallet skyldes lite tilsig.

For å unngå at fyllingen i vannmagasinene ble for lav har selskapet derfor kjørt lavere produksjon gjennom første halvår.

Har spart på vannet

– Etter vårsmeltingen har vi maksimert sparing av vann til kommende vinter for å styrke forsyningssikkerheten, og jeg er glad for at magasinnivåene gradvis har steget over tidligere minimumsnivåer, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i en pressemelding.