I 2019 fikk konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund Eco en bonus på nesten 709 000 kroner. I år blir det trolig null, både på Ruyter