Det er helomvending i resultatutviklingen fra 2020 til 2021. For Statkraft har de rekordhøye kraftprisene slått ut i solide resultater.

Det er ikke uventet med solide resultatforbedringer på de rekordhøye kraftprisene vi har sett så langt i år, men i tillegg har Statkraft kunnet dra nytte av høyere kraftproduksjon i år enn i våtåret 2020.

Underliggende driftsresultat så langt i år på 17,5 milliarder kroner. Det er mer en tre ganger så høyt som på samme tid i fjor, og en økning på 12,4 milliarder.

Bare i tredje kvartal alene hadde selskapet et underliggende driftsresultat (Ebit) på 4,6 milliarder kroner, en økning på hele 3,5 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor.

Tapte på prissikring

Driftsresultatet er imidlertid negativt påvirket av tap i markedsoperasjoner. Samlet førte dette til et negativt resultat fra markedsoperasjoner på 4 milliarder kroner på grunn av tap og negative effekter fra terminsalg.

Det er ikke heller helt uventet at man får en negativ effekt på markedsoperasjoner i perioder med høy pris. Tilsvarende var det en gevinst på markedsoperasjoner som prissikring i fjor med historisk lave kraftpriser.

Resultat etter skatt for tredje kvartal endte på 5 milliarder kroner, en forbedring på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Så langt i år kan konsernet vise til et resultat etter skatt på 12,2 milliarder kroner, mot et marginalt underskudd i samme periode i fjor.

- De høye nordiske kraftprisene og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon ga et sterkt driftsresultat i tredje kvartal. Det sterke resultatet påvirker investeringskapasiteten positivt og gir oss en solid finansiell plattform til å fortsette vår vekststrategi og å reinvestere i fornybar energi, og dermed bidra til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Økt produksjon og reverserte nedskrivninger

I sin kvartalsrapport opplyser selskapet i tredje kvartal hadde en samlet kraftproduksjon på 15,3TWh, 0,7 TWh høyere enn i tredje kvartal i fjor. Så langt i år har produksjonen kommet opp i 51,3 TWh mot 48,2 TWh etter de første tre kvartalene i 2020.

Endringer i markedsutsiktene førte til reversering av nedskrivninger for nordiske vindkraftverk og tyske gasskraftverk. Totalt utgjorde reverseringene 3,1 milliarder kroner. Dette er en fortsettelse av reversering av nedskrivninger som ble foretatt etter svake priser og resultater i fjor. Også etter første kvartal ble det foretatt reversering av nedskrivninger.