Onsdag 26. oktober vedtok generalforsamlingen i Haugaland Kraft styrets forslag om tilleggsutbytte på 150 millioner kroner, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Som følge av høye kraftpriser leverer Haugaland Kraft konsernet gode resultater i første halvår av 2022. Det er forventet økt skattetrykk som trekker ned resultatene i årsprognosen for 2022. Til tross for dette, er prognosene for 2022 godt over budsjett, står det i meldingen.

Uvanlig med tilleggsutbetaling

I et styremøte på mandag foreslo styret ett tilleggsutbytte. Onsdag ble styrets forslag vedtatt.