Heimdall Power er kjent for sine sensorkuler som monteres på høyspentlinjer. Disse overvåker tilstanden på kraftlinjene ved å måle temperatur, vibrasjon og linjesig.

Dataene fra sensorene gir nettselskapene en kontinuerlig oppdatert oversikt over nettene.

Sensorkule med hjerne

Heimdall er et gründerselskap, blant annet med utspring i StartupLab. I et intervju med Europower Energi høsten 2019 uttalte gründer og toppsjef Brage W. Johansen følgende:

"Behovet for å ha kontroll på strømnettet blir stadig viktigere. Vår kule, som vi kaller et neuron, har sensorer som fanger opp tilstanden til linjen og vi har en «hjerne» som behandler dataene fra alle neuronene. Data om temperaturen og siget på linjen er sentralt. Dette er nyttig å ha tilgang til for å kunne kjøre linjen optimalt med så mange megawatt den til enhver tid takler."

Nå får selskapet penger til å vokse videre. I følge en pressemelding går det børsnoterte investeringsselskapet Saga Pure inn med 75 millioner kroner i Heimdall Power og får med det en eierandel på 16,48 prosent. Saga Pure får også styreplass i selskapet.

KLP investerer 30 millioner kroner. Investinor går inn med 30 millioner kroner, mens Sarsia Seed, BKK Spring, Lyse Vekst og Hafslund Ny Energy til sammen bidrar med 20 mill.

Heimdall Power er også lokalisert i StartupLab i Oslo. Her ved Magnus Helgeby (til venstre) og Knut Sandven. Foto: Gunhild Haugnes

Globale ambisjoner

– Investeringene fra Saga Pure gir oss muligheten til å fullt ut å oppnå de høye ambisjoner vi har. Markedet er globalt og det grønne skiftet med økt elektrifisering og vekst i fornybar energiproduksjon er helt avhengig av et optimalisert og digitalisert strømnett. Det er det vi leverer, sier Johansen i meldingen.

Saga Pure mener Heimdall Power er et ekstremt spennende teknologiselskap og påpeker at nettet må oppgraderes for det 21. århundrets energifremtid.

– Heimdall har en velprøvd teknologi som kombinerer moderne sensorer med kunstig intelligens for å sikre optimal ytelse i nettet. Vi ser frem til å støtte selskapet i den kommende vekst- og ekspansjonsfasen, sier Bjørn Simonsen, konsernsjef i Saga Pure i meldingen.