– Kraftprisene har hatt et kraftig fall inn i det nye året, og priskurvene videre utover i 2020 er