Driftsresultat økte til 1107 millioner første halvår i år, mot 189 millioner i fjor. Den voldsomme veksten i omsetning og resultat skyldes transaksjonen med