I Norge og flere andre steder i verden jobbes det nå med økonomiske krisepakker for å takle problemene forårsaket av korona-viruset. Administrerende direktør i