Norsk Fjernvarme reagerte kraft da regejeringen i oktober foreslo å innføre en avgift på avfallsforbrenning for å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Ifølge daglig leder Trygve