Clemens kraft drifter 45 småkraftverk, og de har ytterligere seks som er under utbygging. Kraftkonsernet eier 39 av de selv, og drifter ytterligere seks. I fjor omsatte de