SKL klarte bare så vidt pluss på driften i første halvår i fjor. Men i år er situasjonen en helt annen både på topp- og bunnlinjen.

Administrerende direktør John Martin Mjånes er da også strålende fornøyd med første halvår. I en pressemelding uttaler han følgende:

– Gleden smitter over på eierne våre

– SKL gleder seg over et godt halvårsresultat. Og denne gleden smitter over på eierne våre, som alle er offentlige, og på vertskommunene. Det som er godt for SKL er i stor grad også godt for fellesskapet.

Høyere kraftpris er nevnes som hovedårsaken til de gode tallene. I halvårsrapporten skriver han at vinteren startet med normalisering av prisene og at produsentene fikk kontroll over magasinene. Lange kuldeperioder og lite snø i fjellet løftet prisene

I tillegg påpeker selskapet at tørr vår, idriftsettelse av Nordlink-kabelen til Tyskland og høye brensel- og CO2-priser også bidro i samme retning.

Flere kraftverk på gang

Selskapet skriver også i sin halvårsrapport at det er gjort investeringer for 147 millioner kroner. Dette handler i første rekke om bygging av nye Løkjelsvatn Kraftverk i Litledalen i Etne. Nå er tunneler og bergrommene så og si ferdig, men arbeider med oppbygging av selve kraftstasjonen pågår. Så langt er det brukt 428 millioner kroner på byggingen som er forsinket, men ventes ferdig i 2023. Løkjelsvatn Kraftverk vil få en årlig produksjon på 163 GWh. Effekten i anlegget økes fra 32 MWh til 60 MWh.

I tillegg bygges fire småkraftverk, hvor det så langt er brukt 54 millioner kroner i år. Det ventes at alle blir ferdig bygget i løpet av dette året eller våren 2022.

Halvårsresultater for SKL (Sunnhordland Kraftlag)