De fleste større selskapene i kraft/nett-bransjen, og noen mindre, har nå levert regnskapene for 2021. Trenden klar; det meste går oppover. Omsetninger er doblet, mens driftsresultatet er mer enn tre ganger så stort som for ett år siden.

Tallenes tale viser at disse 31 selskapene økt driftsresultatet fra knapt 22 milliarder kroner i 2020 til nærmere 73 milliarder i fjor, med andre ord en økning på drøyt 50 milliarder kroner.