De fleste største kraft- og nettselskapene har levert tall for første halvår. I snitt har de 22 selskapene Europower har trukket fram økt omsetningen med 77 prosent og driftsresultatet med 70 prosent.

Kan nå 100 mrd i driftsoverskudd

Det samlede driftsresultat for selskapet havnet på knapt 47 milliarder kroner, og kan dermed raskt passere 100 milliarder kroner for året som helhet. Omsetningen endte på 140 mrd kroner, og kan komme til å nærme seg eller passere 300 mrd for hele 2022.