Selskapet la onsdag frem resultatet per 3. kvartal. Det viser et overskudd etter skatt på 516 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som selskapet hadde av overskudd på samme tid i fjor.

Odal Vindkraftverk er deleid av Akershus Energi (33 %), og har kommet i drift nå i høst. Dette kraftverket vil generere drøyt 200 GWh i år, og 530 GWh neste år. Den samlede produksjonen i selskapet per september er på knapt 1,6 TWh, noe som er 13 prosent mindre enn i fjor.